„Slavnostní předání se uskuteční v areálu nabíjecí stanice v Sedlci. Do provozu autobusy vyjedou ve čtvrtek 13. června. Vše se bude testovat, takže pro jistotu budou v záloze naftové autobusy,“ uvedl starosta Josef Viktora (ANO).

Autobusy budou vybaveny hlasovým i vizuálním systémem s informacemi o zastávkách, jízdné bude možné platit kartou a během jízdy si půjde dobít i mobilní telefon.

Elektrobusy ale nebudou jedinou novinkou v MHD. Veřejná doprava v Kutné Hoře se změní postupně v několika etapách. V současné době se ve městě pracuje na novém dopravním generelu, který vypracovává dopravní fakulta ČVUT.

„Se zklidněním centra města pro individuální dopravu má naopak výrazně narůst doprava veřejná, kdy se podle expertů má stát centrum města hlavní branou pro autobusy MHD. To by mělo i zásadně přispět k jeho oživení,“ uvedl člen pracovní skupiny pro MHD Radim Fedorovič.

Podle něj pracovní skupina řešila hned několik návrhů změn. Mezi nimi bylo i zrušení vedení linky 1 přes zastávku Na Valech. „Zde však narážíme na chybný krok Arrivy, která i přes mé tehdejší varování prosadila z dotačních peněz pořízení 3 velkých elektrobusů a 2 minibusů, namísto 5 minibusů, které by mohly zajíždět do centra všechny,“ dodal Fedorovič. Tento fakt podle něj zásadně omezuje možnosti vedení nových linek.

Další možnosti by pak měla přinést integrace městské dopravy do krajské na přelomu let 2019/2020, kdy se všechny městské a příměstské autobusové i vlakové spoje stanou součástí jedné velké veřejné dopravy, kde bude možné v rámci jedné jízdenky libovolně přestupovat. Obslužnost okrajových částí města tak z velké míry převezme dnešní příměstská doprava. Zároveň připravovaný dopravní generel přinese změnu provozu především v centru města.

Prvních větších změn se ale obyvatelé Kutné Hory dočkají zřejmě už po prázdninách. „Již od září bychom rádi vyzkoušeli první etapu změn. Dojde k rozšíření obslužnosti centra města. Rádi bychom po mnoha letech obnovili linku do městské části Vrchlice. a pravidelného spojení ve směru hlavní nádraží by se měli dočkat i obyvatelé Karlova,“ vyjmenoval Fedorovič.

Připomněl, že změna čeká i Kaňkováky, kdy dojde k rozšíření počtu spojení i změně časů příjezdů a odjezdů stávajících spojů. Posílena by měla být i víkendová, která by nově měla zajíždět do centra města.