„Zatím komise fondu obdržela 25 žádostí, z čehož se většina týká techniky potřebné pro dálkové spojení žáků a učitelů. Celkově jsme jich doposud schválili 19, ostatní ještě řešíme. Většina z těchto žádostí není zaměřena na pomoc jen jednotlivci, instituce většinou hromadně žádají o částku, ze které se pak hradí podpora směřující k vícero rodinám či učitelům. Dopad je tak mnohem širší, jen dosavadní příspěvky na pořízení digitální techniky se reálně týkají přibližně šedesáti rodin,“ uvedla Kamila Drtilová, regionální manažerka Eduzměny a MAP pro Kutnohorsko.

Nejčastěji se žádosti týkaly peněz na notebooky, tablety a příslušenství umožňující připojení k internetu. „V menší míře se objevily i žádosti o příspěvek na mobily a neomezené tarify, které umožní učitelům udržovat adekvátní kontakt s žáky, aniž by k tomu museli používat své soukromé telefony a hradit náklady ze svých peněz,“ řekla Kamila Drtilová. Fond ale přispěl i na psací potřeby a výtvarné pomůcky, které dětem za normálních okolností poskytovala při výuce škola. „Doposud jsme takto mezi organizace rozdělili bezmála 600 tisíc korun,“ uvedla.

Jak ale podotkla, fond se týká i nehmotné podpory; ta může mít celou řadu podob. „Může jít například o financování doučování dětí, pro které z nejrůznějších důvodů představuje dálková výuka problém, letní akce a speciální projekty pro děti či vzdělávání učitelů a ředitelů v oblastech klíčových pro efektivní zvládání situace tohoto typu, jakými jsou třeba individualizace výuky či posilování spolupráce pedagogického sboru,“ vysvětlila Kamila Drtilová.

Zřizovatelé i vedení škol mohou dále získat podporu při tvorbě krizových plánů, které jim v budoucnu pomohou lépe se vypořádat s podobně nenadálými okolnostmi. „Mimo jmenovaných příkladů jsme otevřeni dalším návrhům, důležitým kritériem však pochopitelně zůstává souvislost s distanční výukou,“ vysvětlila.

Přesto zatím jasně převažují žádosti o hmotnou pomoc. „Už jsme také schválili příspěvek na integrační pobyty, které dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí pomohou lépe se vyrovnat s nastalou krizovou situací a s ní spojeným stresem. A věříme, že zájem o tento typ podpory se ze strany například neziskových či volnočasových organizací zvýší, rádi jim na zajímavé programy pro děti přispějeme,“ uvedla Kamila Drtilová.

Žádosti mohou být podávány do 30. června s tím, že čerpat pak lze až do konce letošního roku. Zažádat si mohou mateřské, základní či střední školy, základní umělecké školy, dětské domovy, neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání nebo pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami, MAS Kutnohorsko a zřizovatelé škol v ORP Kutná Hora. „Stačí jen vyplnit jednoduchou žádost, kterou zájemci naleznou na našich webových stránkách: www.eduzmenaregion.cz nebo www.eduzmena.cz,“ dodala.