Rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera leží v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. Klášter byl založen roku 1032 z popudu knížete Oldřicha a svatého Prokopa. Prokop se stal prvním opatem. Nejstarší částí jsou základy kostela sv. Kříže a kruhové rotundy se čtyřmi apsidami, které odkryli archeologové v klášterní zahradě. Klášter je střediskem slovanské vzdělanosti. Je to jedno z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině. Areál je chráněn jako národní kulturní památka.

Zdroj: Youtube

Romantické městečko Sázava na rozhraní benešovského a kutnohorského okresu se kromě neuvěřitelné historie a překrásné přírody může pochlubit také rodákem Jiřím Wachsmannem, hercem známým pod pseudonymem Jiří Voskovec. Jeho spolupráce s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem v Osvobozeném divadle je legendární. Dalším rodákem je Otomar Korbelář, herec a režisér. A nesmíme zapomenout na spisovatele Pavla Kohouta, který zde měl chalupu. Sázavy si užívá také populární spisovatel Michal Viewegh.

Demolici stávajícího železobetonového mostu v Sázavě předchází výstavba mostu provizorního. Díky němu bude doprava přes řeku zachována, byť s omezeními.
OBRAZEM: Kraj buduje v Sázavě provizorní most

Vlastivědný výlet si účastníci užili nejen díky skvělé organizaci ze strany starosty spolku Filipa Velímského a jednatelky Drahomíry Novákové, ale především kvůli chuti odnést si kulturní a duchovní zážitek z překrásného Posázaví. Prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici s erudovaným výkladem Hany Senftové byl skvělou „třešničkou na dortu“.