Velký dík za pomoc při organizaci akce i za výrobu pomůcek a rekvizit patří maminkám, které se do přípravy dopoledne aktivně zapojily. Děti se dobře bavily a to bylo pro všechny organizátory tou největší odměnou. (MČ)