Johannes Gerloff je teolog, novinář a spisovatel. Narodil se roku 1963 v Německé spolkové republice v severním Schwarzwaldu. Vyrostl v jihozápadním Německu a studoval teologii v Tübingenu, v kanadském Vancouveru a v Praze. Od roku 1994 žije s manželkou a pěti dětmi v Jeruzalémě. Manželka Krista pochází z České republiky. Jako korespondent z Blízkého východu pracoval pro německá a česká média. Za posledních více než dvacet let poznal zblízka nejen Izrael a palestinská území, ale procestoval také země sousedící s Izraelem.

Ve své práci dává prostor k vyjádření všem účastníkům vleklého blízkovýchodního konfliktu. Nejen zástupcům Palestinské samosprávy, izraelským politikům, židovským osadníkům, ale také ortodoxním židům a sekulárním Izraelcům z nejrůznějších mírových hnutí. A zpovídá samozřejmě také tzv. „obyčejné lidi". Publikuje v němčině, některé z knih byly přeloženy do češtiny, holandštiny, norštiny a angličtiny. V češtině jsou k dispozici tituly „Izrael a pohanské národy" a nejnovější „Komu patří země Izrael?" V knize hledá odpověď na základní otázku: „Jsou židovské osady válečným zločinem, nebo naplněním dávných biblických proroctví, je existence židovských osad oprávněná?" Do češtiny byla také přeložena kniha fejetonů Kristy Gerloffové „Všední dny začínají nedělí".

Přednáška Johannese Gerloffa v zaplněném barokním refektáři Galerie Středočeského kraje byla odměněna obrovským potleskem, diskuse se protáhla do pozdních nočních hodin. Přednášející nechal nahlédnout do složitých „židovsko-palestinsko-křesťanských" vztahů tak říkajíc „zevnitř". Popsat rozdíly v myšlení mezi Izraelci a Palestinci, to může jenom člověk, který v Izraeli žije téměř čtvrt století.

A na závěr citát Johannese Gerloffa: „Svoboda tisku má své meze. Ano, musí je mít, pokud jde například o důstojnost člověka, o důstojnost zastánce odlišného mínění a o důstojnost lidí s jinou vírou. Ve škole jsem se naučil zásadě, že důstojnost člověka je nedotknutelná. A za tím si stojím!"

Autor: Vladimír Havlíček