Slavnostní akt se odehrál mimo jiné i za přítomnosti vedení města Kutné Hory, místní nemocnice a zástupců dárcovských firem a obcí, které na spuštění babyboxu finančně přispěly. Chybět nemohl ani „otec – zakladatel" českých babyboxů Ludvík Hess. „Úplně na začátku, když myšlenka kutnohorského babyboxu přecházela k realizaci, se mě v Kutné Hoře ujali dva příznivci projektu. Konkrétně místostarostka Dana Vepřková a ta mě seznámila s Otomarem Kušičkou, primářem záchranné služby. Tak byla ruka v rukávě a vše dál šlo skoro hladce," řekl Ludvík Hess.

Primář Otomar Kušička sdělil, že nápad na babybox podporoval od začátku. „Využili jsme prostory, které vznikly v místě bývalé první pomoci. Jsou vhodné svou dostupností přímo z parkoviště. Maminky nebudou muset bloudit po areálu nemocnice. Babybox je viditelný na dálku," vysvětlil výběr místa primář.

Velkou podporu nachází babyboxy ve vedení Středočeského kraje. Kutnohorský babybox je ve středních Čechách již desátý a brzy podle Ludvíka Hesse přibudou další dva v Rakovníku a Berouně. Ředitel středočeské zdravotnické záchranné služby Martin Houdek doplnil, že podpora, kterou nachází babyboxy u krajských institucích, vychází ze zkušeností zdravotníků. „Při výjezdech se nám stává, že nacházíme malá novorozeňata odhozená třeba ve škarpách u silnic. Budou-li babyboxy dostupné, bude těchto smutných případů ubývat," dodal.

Kutnohorský babybox se pyšní technickými vychytávkami. Na rozdíl od kolínského stroje, který je v provozu od roku 2008 a musí se otevřít manuálně, stačí u kutnohorského zmáčknout velké zelené tlačítko. To otevře dvoukřídlé dveře, které se samy po chvilce automaticky zavřou. Schránka babyboxu je navíc nerezová a odolá více výkyvům počasí. Dítěti také poskytne větší komfort než staré verze boxů. Není totiž pouze vytápěná, ale pro případ letních veder je v ní zabudovaná i klimatizace. Zařízení se tak udržuje na stálé teplotě osmadvaceti stupňů. „V provozním řádu je dohodnuto, že babybox musí být aspoň jednou týdně otevřen. Nehrozí tedy, že kdyby byl babybox poprvé použit za několik let, byl by neudržovaný. Jsou tací provozovatelé, kteří jej otevírají i každý den, ale smluvně je dáno jednou týdně," podotkl Ludvík Hess.

Kutnohorský babybox je v pořadí šedesátý druhý v České republice a je specifický svým umístěním u nemocnice, kde se nenachází dětské ani gynekologicko - porodnické oddělení. Proto, jakmile počítač, na který je babybox připojen, dá vědět záchranářům, že ve schránce je novorozeně, zdravotníci jej rychle dopraví do zázemí dětských oddělení do Kolína či do Čáslavi. 

Otevření nového babyboxu je pro kutnohorský okres velikou událostí. Názory na tato zařízení bývají různé. Co o kutnohorském babyboxu soudí lidé z Kutnohorska? Ptali jsme se také samotných maminek z Kutné Hory.

Ota Kmínek, Rataje nad Sázavou, pořadatel závodů veteránů Rataják
Jsem jednoznačně pro instalaci babyboxu. Matky nepohazují děti jen proto, že jsou jim na obtíž, ale také z porodních šoků a podobně. Pokud se otevírá s vědomím, že do budoucna zachrání třeba i jen jeden lidský život, jeho instalace není zbytečná. Pomoci dětem přežít je naše svatá povinnost. Samy si nepomohou.

Martina Fialová, Zruč nad Sázavou, vedoucí Odboru kultury, školství a sportu Městský úřad Zruč nad Sázavou
Já rozhodně pro otevření babyboxu v Kutné Hoře na plný provoz jsem. Vzdát se svého dítěte není nikdy pro matku jednoduché. Ale pokud se nachází v těžké životní situaci a opravdu nevidí jiné řešení, je dobře, že má možnost, dát ho do babyboxu.

Miloš Mlynka, Vrdy, místostarosta
Úcta ke všemu živému by měla být prioritou každého z nás. Babybox, jako jedna z možností záchrany lidského života, je na samém vrcholu hodnot. Pro mě z toho vychází jednoznačné ANO pro babybox.

Veronika Lebedová, Kutná Hora, ředitelka Městského Tylova divadla
Jsem ráda, že se podařilo v Kutné Hoře instalovat babybox. Pro mě osobně je nepochopitelné, když se matka chce zbavit svého narozeného dítěte, ale pokud se dostane do takové situace, kéž by využila babyboxu a dala svému dítěti druhou šanci na život!

Stanislav Pavlas, Vlkaneč, starosta
Babybox určitě není zbytečností. Patřím k lidem, kteří toto zařízení berou jako velmi prospěšné. Vždyť stále na adopci čekají celé řady partnerů, kteří nemohou mít svoje děti, a tady se nabízí velká možnost jim splnit jejich přání.

Drahomíra Benešová, Sudějov, kronikářka
Babybox je podle mého názoru určitě potřebná a prospěšná věc. Bude jedině dobře, když jej maminky v případě nouze skutečně využijí a babybox tak najde své důležité uplatnění.

Jitka Řepová, Kutná Hora, ředitelka Domova Barbora
Vzdání se dítěte je pro mne osobně nemyslitelná věc. Chápu ale, že se lidé mohou dostat do situace, že je tento krok jedinou možnou alternativou pro řešení situace. Počet odevzdaných dětí prostřednictvím babyboxů již sám o sobě přesvědčil, že je toto zařízení žádoucí a zřejmě zachraňující záležitostí. Je to okamžitá možnost řešení v naprosto bezvýchodné situaci pro rodiče a šance dítěte na život.

Soňa Dedíková, Čáslav, ředitelka Muzea a knihovny Čáslav
Vítám babybox v našem okrese. Jsou ženy, které se dostanou do tíživé životní situace a právě v babybox mají možnost anonymně své dítě odložit, aniž je ohrozí na životě.

ANKETA: Co soudíte o novém babyboxu?

Lenka Bartáková, Praha: „Tak já s babyboxy rozhodně souhlasím. Také s anonymními porody a adopcí. Sama jsem se v Kutné Hoře spuštění babyboxu zúčastnila."

Anna Macháčková, Velké Němčice: „Tak tohle je rozhodně nejlepší a nejdůstojnější varianta. Je to lepší, než aby to dítě skončilo někde jinde."

Zuzana Benešová, Kutná Hora: „Babyboxy, anonymní porody, adopce – to všechno je mnohem lepší varianta, co s dítětem udělat, než aby mu bylo nějak ublíženo."

Hana Bendová, Přítoky: „Jsem samozřejmě zastánkyní babyboxů. Jen je ale důležité, aby zoufalé maminky toto zařízení také využívaly."

Miloš Benda, Přítoky: „Jsem otec dvou dětí, které mám rád. Samozřejmě jsem pro babybox, protože děti mají právo na život. Jsem hlavně velkým odpůrcem potratů."