Na koncertě zazněla převážně vokální hudba středověku, některé skladby v doprovodu dobových nástrojů. Byly vybrány skladby, které souvisely s životem Karla IV. a které mohly znít v prostředí, kde pobýval – ve šlechtických sídlech, při bohoslužbách nebo na pražské univerzitě. Zazněla též hudba z kutnohorských středověkých rukopisů. Program byl dále doplněn několika renesančními skladbami české i německé provenience. Koncert byl velmi kladně přijat českými i německými posluchači.