Žáci třídili věci nepatřící do přírody, poslouchali besedy na téma „Co se děje s opadem poté, co ho odvezou" i „Jaderná energetik". Uklízeli okolí naší školy a řeky Vrchlice od odpadků, sedmáci zkoumali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad kolem budovy školy.

Den Země přiblížila děvčata ze 7. A také v Mateřské škole v Benešově ulici v Kutné Hoře. Hravou formou dívky učily třídit odpad malé předškoláčky. Zahrály jim maňáskové divadlo. S dětmi si hrály, vybarvovaly omalovánky, naučily je říkanku na dané téma. Nakonec si všichni zatančili. Adélka Ladomirjaková, Klárka Provazníková, Lucka Mikešová, Andrejka Štefková i Vendulka Hlavová si dokázaly získat malé kamarády a  dokázaly ke i nadchnout pro dobrou věc.

Na druhém stupni si žáci připomněli v rámci přednášek žáka Denise Mekiče ze 6.B 30.výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl. Deváťáci řešili odpadové hospodaření domácnosti a učili se šetřit domácnosti úspory.

Do toho všeho bylo připraveno spoustu výtvarných a sportovních soutěží a mnoho dalšího. Největším hitem mezi nejmenšími byl popelářský vůz.