Původní most byl z roku 1915 a přestal vyhovovat z důvodu nízké zatížitelnosti (pouze 6 tun pro jediné vozidlo), nedostatečné šířky na vozovce pro obou směrnou komunikaci a chyběl chodník pro pěší. Most ale neodpovídal ani standardům kvůli případným povodním.

„Spodní líc nevyhovoval hladině stoleté vody, bylo nutné ho zvýšit o necelý metr. Výjezd z mostu na pravém břehu před železniční tratí byl směrově nevyhovující,“ vysvětlila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová s tím, že stavební stav mostu se dle tabulek postupně snižoval až na šestý stupeň - tedy velmi špatný.

„Most byl na konci své životnosti, proto bylo nutné postavit most zcela nový,“ doplnila mluvčí.