Setkání táborníkům přineslo i nové informace spojené se správných chováním v provozu. Vzhledem k věku dětí (6-10 let) se policisté ve svém povídání zaměřili na pohyb chodců a jízdu na kole v provozu. Nechybělo ale ani seznámení s nástrahami, které přináší dnešní moderní společnost. Policisté se při besedě dotkli hrozby drogové závislosti, nebo kyberšikany na sociálních sítích. Vrcholem setkání samozřejmě byla prohlídka služebního automobilu a zkoušení policejní výstroje. Děti si vyzkoušely neprůstřelnou vestu, služební pouta i teleskopický obušek.