První předváděcí akce policejní činnosti s besedou se konala na stanovém táboře na Pančavě. Kolem třiceti dětí ve věku od pěti do třinácti let měly možnost se seznámit s policisty Tomášem Jirovským a Janem Havelkou. Po dohodě s vedoucím tábora muži zákona předvedli ukázku zadržení pachatele, kterým se pro tuto chvíli dobrovolně stal jeden z praktikantů, který s dětmi provádí ranní rozcvičky.

Policisté dále ukázali svou základní výstroj a výzbroj, pomůcky policisty pořádkové jednotky a samopal Steyer. Předvedli také zajištění daktyloskopické stopy ze sklenice. Předváděcí akce i následná beseda s dětmi se nesla v přátelském duchu. Děti měly možnost si vystavené policejní pomůcky i prostředky vyzkoušet a osahat. Samozřejmostí byla i prohlídka policejního služebního vozidla. Policisté během setkání odpovídali na různé dotazy i od pedagogického dozoru a na konci setkání dětem rozdali policejní omalovánky a vystřihovánky. Na místě byla domluvena s vedoucím tábora Tomášem Hudským další spolupráce na příští rok.

Druhá návštěva byla od policistů Denisi Jiříkové a Petra Dvořáka, kteří přijeli za dětmi z letního integrovaného tábora občanského sdružení „Cesta životem bez bariér". Ten se konal u rybníka Zbožňov u obce Petrovice I. Toto občanské sdružení pomáhá s odstraňováním bariér dětem upoutaných na invalidní vozík a jinak postiženým dětem na veřejně přístupných místech. Policisté dětem přednesli základní informace o práci Policii České republiky. Poskytli mnoho cenných rad a informací nejen o kriminalitě páchané na mládeži a dětech. Formou debaty sdělili různá doporučení jak se správně chovat v silničním provozu.

Děti s policisty vzorně spolupracovaly. Během setkání si mohly prohlédnout a osahat techniku, kterou má policie k dispozici. Jednalo se o služební vozidlo, neprůstřelná vesta, služební samopal a služební zbraň. Největší radost v očích dětí vzbuzovala služební pouta, kterými se mohly připoutat ke svému kamarádovi. Pozornost přítomných, jejich dotazy, slova uznání a hlavně potlesk, byly pro policisty tou největší odměnou.

Autor: Vendulka Marečková