„Náš pražský sbor tento kdysi prosperující kostel ve Zruči, kde v 50. letech působil Alfréd Kocáb, otec Michaela Kocába a jeden ze signatářů Charty 77, dlouhodobě pomáhá svému faráři Matěji Opočenskému spravovat. K místu máme osobní vztah. Tímto krokem, který logicky vyvstal jako reakce na válečný konflikt, jsme jen uspíšili naplňování dlouhodobé vize naší českobratrské církve: probudit uzavřený zručský kostel a jeho spící sbor ke komunitní práci,“ předeslal koordinátor sbírky Pavel Bezděk.

Celý objekt kostela se zahradou by vršovický sbor ve spolupráci s Diakonií ČCE - středisko Střední Čechy, městem Zruč a dobrovolníky chtěl proměnit v křesťansky orientované komunitní centrum Mikroregionu Posázavský kruh. „Chtěli bychom, aby zde kupříkladu základní umělecká škola pořádala výstavy a koncerty, na které budou místní rádi chodit a setkávat se,“ doplnil Bezděk.

První fázi projektu financuje evangelická církev z vlastních zdrojů. Aby ale bylo možné kompletní renovaci prostor dokončit a navýšit celkovou kapacitu ubytování na konečných deset osob, vyhlásili farníci ve spolupráci s Donio.cz veřejnou sbírku pro „spící“ kostel ve Zruči.

„Cílovou částku sbírky jsme stanovili na 200 tisíc korun a její prostředky budou směrovány na vytvoření základních standardů bydlení. V případě, že se nám díky sbírce a spolupráci města Zruč nad Sázavou podaří nashromáždit prostředků více, bude rozsah projektu minimálně dvojnásobný a zároveň bude vybudováno vybavené komunitní místo pro potřeby zdejší lokality,“ vysvětlil koordinátor projektu.

Bývalý farní byt 4+kk by se tak měl trvale rozdělit na dvě samostatné jednotky, tak, aby v objektu bylo možno dlouhodobě ubytovat deset lidí. V tuto chvíli se dokončuje rekonstrukce pouze horního patra velikosti 2+kk pro čtyři až šest lidí v nekomfortním prostředí.