Během těchto měsíců zavítalo do školy 122 předškoláků z pěti Mateřských škol z Čáslavi. Všichni tito malí návštěvníci měli možnost seznámit se s prostředím VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a pod pedagogickým dohledem a dohledem studentů SŠ si vyzkoušeli mnoho praktických věcí.

Práce v dílnách

Děti byly rozděleny na skupiny a postupně si vyzkoušely práci v dílnách – truhlárně, zámečně a v laboratoři elektro a automatizace. V truhlárně si probíhala nejoblíbenější činnost – zatloukání hřebíků. V zámečně ohýbaly plechy a snažily se sešroubovat plíšky dohromady a vytvořit co nejdelšího plechového hada.

Mezi další úkoly patřilo poznávání pracovního nářadí jako například pilky, šroubováky nebo kladívka. V laboratoři elektro a automatizace děti viděly, jakými pomocníky v technice jsou vzduch a elektrika. Také si prohlédly roboty sestrojené ze stavebnic Lego.

Školní knihovna

Na závěr navštívily i školní knihovnu, kde si pověděly, jak se v knihovně chová a jak se zachází s knížkami. Na závěr byli malí návštěvníci odměněni pamětními listy a sladkou odměnou.

Autor: Markéta Štěpinová