Byla kutnohorskou rodačkou a s Kutnou Horou byla také spojena velká část jejího života a tvorby. Protože vyučovala hře na klavír, jí věnovaný Kutnohorský Podvečer se konal v koncertním sále Základní umělecké školy Kutná Hora, která se na organizaci pořadu rovněž aktivně podílela.

Pod vedením pedagogů si skupina žáků připravila tři bloky klavírních a pěveckých vystoupení, a to právě z díla této skladatelky. Miloslava Chalupová, Michaela Richterová, Adéla Dizonová, Daniel Kreisinger, Jana Balvínová, Josefína Pazderová a Kateřina Klímová vystoupili pod vedení ředitelky ZUŠ Kateřiny Fillové. V programu zazněly např. skladby „Hurvínek na koloběžce, Brouček, Pohádka o černém kocourkovi a bílé kočičce, Vánoční".
Všechna vystoupení se publiku velmi líbila, ale největší ohlas sklidilo provedení známé skladby „Polka pro třicet prstů", kdy na klávesnici koncertovalo najednou šest rukou tří mladých klavíristek. Všichni žáci zvládli nacvičení i provedení skladeb MKH velmi dobře a sklidili velký a zasloužený potlesk.

Tento Kutnohorský podvečer však měl své další body programu. Už při svém příchodu si mohli návštěvníci prohlédnout malou výstavu dokumentů o životě a díle skladatelky. Výstavu připravil Jaromír Procházka ve spolupráci s Bohuslavem Kučerou. Miroslav Štrobl přečetl ukázky ze vzpomínek dr. Mrázka, který vystupoval v předválečném i poválečném nastudování Broučků, a dirigenta Josefa Staňka – obojí vzpomínání bylo z pohledu bývalých žáků Marie Kučerové Herbstové. Zuzana Trnková pak přečetla dva texty přímo od skladatelky.

Nezbytným doplňkem pořadu byla také projekce dokumentárního filmu, který připravil Vladimír Císař. Závěr patřil dvěma ohlédnutím. O své učitelce klavíru vyprávěl Vladimír Pázler a na svoji maminku zavzpomínal Bohuslav Kučera.