„Stavba bude probíhat za provozu a opravovat se bude po polovinách vozovky a postupně po jednotlivých délkových úsecích. Provoz tedy bude v místě probíhajících prací veden kyvadlově aktuálně průjezdným jízdním pruhem. Stavební práce plánujeme zahájit začátkem června 2022,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček.

Stavba je koordinována s dalšími stavebními záměry, kdy obec Vrdy bude budovat chodníky a společnost Goldbeck nové připojení k silnici I/17, aby se vše realizovalov rámci jednoho dopravního omezení. Hlavní tah by podle Bučka měl být opraven v průběhu osmdesáti kalendářních dnů a oprava vyjde na 20 milionů korun.

Ocelová nosná konstrukce.
PODÍVEJTE SE: Na obchvatu Církvice se rýsuje most i nová autobusová zastávka

„Diagnostika daného na úseku ukázala řadu poruch této komunikace, z nichž převažují poruchy ve formě ztráty makrotextury, vysprávek, úzkých podélných a rozvětvených trhlin v krajnici vozovky,“ přiblížil mluvčí.

Doplnil, že v menší míře byly zjištěny úzké a rozvětvené příčné trhliny a místní pokles. „V rámci opravy dojde i na bezpečnostní prvky a zařízení, jež jsou příslušenstvím komunikace: směrové sloupky, svodidla, svislé dopravní značky či vodorovné dopravní značení,“ dodal.