Její likvidace zapůsobila mezi místními jako bomba, jejíž explozi umocnil fakt, že je lípa spojovaná s hnutím Skautů. Lidé si pařez fotí, rozčilují se, na sociálních sítích píší statusy, kterými odsuzují její pokácení, ke kterému navíc došlo „za pět minut“ dvanáct - na konci března, kdy končí období vegetačního klidu dřevin.

„Co se to děje, když se smí zlikvidovat zdravý vzrostlý strom? Teď už nejde jen symbol, ale o trochu úcty k přírodě. To se nám jednou vymstí," zněl jeden z názorů na sociálních sítích. Některým zase vadí pokácení stromu odkazujícího na skautskou historii: „Vysadili ji skauti, kteří měli radost, že po desítkách let komunistických zákazů mohou opět legálně fungovat! Byl jsem tehdy jako vlče u toho. Velká škoda. Byla krásná a zdravá. Hlavně to byla ale vzpomínka na léta, kdy skaut nemohl legálně fungovat.“

Zdravotní klauni na dětském oddělení Oblastní nemocnice Kolín.
Doktor Bidlo a vrchní sestra Gizela Kyselá jsou u dětí v nemocnici skvělý tým

Další desítky názorů odkazují na údajně špatnou práci radnice. „Ať se jedná o soukromý pozemek, či ne, v tomto případě se mi nechce věřit, že by to odpovědný pracovník povolil. Nikoho ten strom neohrožoval a nikomu nevadil, naopak. Potom tedy je to záhada a doufám, že bude vyřešena a zveřejněna jako vše, co se ve městě děje, jak radnice tvrdí o transparentnosti svých činů.“

Ke kauze pokácené lípy se vyjádřil čáslavský starost Vlastislav Málek. „Prověřil jsem otázku kácení lípy na soukromém pozemku v areálu Penny. Skácení tohoto stromu nemá skutečně žádnou souvislost s činností samosprávy, vedení radnice nemělo a ani nemohlo mít na povolení skácení stromu žádný vliv," uvedl Málek.

Kácení stromu na soukromém pozemku při stavební činnosti měl v gesci Odbor životního prostředí Městského úřadu Čáslav. „Dle sdělení vedoucího Odboru životního prostředí podal žádost o skácení majitel objektu, kde Penny plánuje stavební rozšíření podnikatelského objektu. Odbor životního prostředí měl jako státní správa možnost při povolení skácení stromu vyjednat s majitelem pozemku a stromu náhradní výsadbu stromů, což také učinil,“ řekl Málek s tím, že vysázeno bude 12 nových stromů.

Kouzlo přírody v detailu zachyceno objektivem Soni Schwarzové.
Čtenáři fotí: Jedinečný půvab přírody objektivem Soni Schwarzové

Pokud by čáslavský odbor životního prostředí kácení zamítl, mohl majitel pozemku využít možnosti odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Náhradní výsadba by ale zaručena nebyla.