Její likvidace zapůsobila mezi místními jako bomba, jejíž explozi umocnil fakt, že je lípa spojovaná s hnutím Skautů. Lidé si pařez fotí, rozčilují se, na sociálních sítích píší statusy, kterými odsuzují její pokácení, ke kterému navíc došlo „za pět minut“ dvanáct - na konci března, kdy končí období vegetačního klidu dřevin.

„Co se to děje, když se smí zlikvidovat zdravý vzrostlý strom? Teď už nejde jen symbol, ale o trochu úcty k přírodě. To se nám jednou vymstí," zněl jeden z názorů na sociálních sítích. Některým zase vadí pokácení stromu odkazujícího na skautskou historii: „Vysadili ji skauti, kteří měli radost, že po desítkách let komunistických zákazů mohou opět legálně fungovat! Byl jsem tehdy jako vlče u toho. Velká škoda. Byla krásná a zdravá. Hlavně to byla ale vzpomínka na léta, kdy skaut nemohl legálně fungovat.“

Další desítky názorů odkazují na údajně špatnou práci radnice. „Ať se jedná o soukromý pozemek, či ne, v tomto případě se mi nechce věřit, že by to odpovědný pracovník povolil. Nikoho ten strom neohrožoval a nikomu nevadil, naopak. Potom tedy je to záhada a doufám, že bude vyřešena a zveřejněna jako vše, co se ve městě děje, jak radnice tvrdí o transparentnosti svých činů.“

Ke kauze pokácené lípy se vyjádřil čáslavský starost Vlastislav Málek. „Prověřil jsem otázku kácení lípy na soukromém pozemku v areálu Penny. Skácení tohoto stromu nemá skutečně žádnou souvislost s činností samosprávy, vedení radnice nemělo a ani nemohlo mít na povolení skácení stromu žádný vliv," uvedl Málek.

Kácení stromu na soukromém pozemku při stavební činnosti měl v gesci Odbor životního prostředí Městského úřadu Čáslav. „Dle sdělení vedoucího Odboru životního prostředí podal žádost o skácení majitel objektu, kde Penny plánuje stavební rozšíření podnikatelského objektu. Odbor životního prostředí měl jako státní správa možnost při povolení skácení stromu vyjednat s majitelem pozemku a stromu náhradní výsadbu stromů, což také učinil,“ řekl Málek s tím, že vysázeno bude 12 nových stromů.

Pokud by čáslavský odbor životního prostředí kácení zamítl, mohl majitel pozemku využít možnosti odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Náhradní výsadba by ale zaručena nebyla.