Večer se konala májová taneční zábava, kde hlavní cenou v tombole byla máj, která celý měsíc zdobila náves. Neděle byla věnována dětem, pro které obecní úřad uspořádal dětský den. Děti procházely vyznačenou trasou kolem obce a plnily úkoly, za které dostávaly ceny