Během koncertu byly slavnostně představeny  a požehnány nové symboly obce Rohozec páterem  Bohuslavem Staříkem.  

Slavnost se zpěvy pak pokračovala  rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem, kde bylo připraveno i malé pohoštění Sokolem Rohozec. Organizátoři koncertu společně s hosty i ostatními obyvateli obce prožili krásné chvíle na začátku Adventu. 

Celý proces od zpracování návrhu, podání žádosti na Podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po jeho schválení a slavnostní předání trval zhruba jeden rok. Návrh zpracovala Heraldická kancelář Dauphin Stanislava Kasíka Podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se dne 27. dubna 2016 zabýval žádostí Obce Rohozec o udělení obecních symbolů a doporučil, aby symboly byly uděleny. Ke slavnostnímu předání symbolů Obce Rohozec došlo v budově Parlamentu České republiky 22.června.

Modrý štít se zlatým kosmým břevnem znaku i vlajky je základním rodovým erbem Thunů, kteří byly v Rohozci vrchností v letech 1661 až 1850. Dóza - lékárnická stojatka na symbolech odkazuje na patrocinium rohozeckého kostela, který je zasvěcen sv. Máří Magdaléně. Lilie se vztahuje k sedleckému klášteru, nejstaršímu známému vlastníku obce.