Kolonie „semtěšských" netopýrů není pro veřejnost běžně přístupná. Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou totiž zákonem chráněné, některé jsou dokonce kriticky ohrožené.

Netopýři (latinsky Microchiroptera) jsou savci a patří do řádu označovaného jako letouni, protože si jako jediní z nich osvojili schopnost aktivně létat. Jsou po hlodavcích druhou nejpočetnější skupinou savců. Netopýři jsou živočichové s převážně noční aktivitou, některé druhy však vylétávají z úkrytů ještě před soumrakem. Za tmy se orientují pomocí tzv. echolokace. Vydávají pro lidské ucho neslyšitelné ultrazvuky a podle jejich ozvěny dokážou určit svou polohu v prostoru, rozpoznat okolní překážky, kořist nebo jiné netopýry. Vynikají akrobatickým letem o rychlosti 20–50 km/hod. Netopýři se vyvinuli před 60 milióny lety z primitivních hmyzožravců, předchůdců dnešních ježků a rejsků. Oči většiny druhů jsou malé a špatně vyvinuté, vidí pouze černobíle.