Zahajovací slavnost začala ve Vlašském dvoře, kde všech čtrnáct týmů s vlajkonoši pozdravil starosta Kutné Hory Martin Starý. Následoval výstup s dobovou hudbou, šermem a historickými tanci a poté se vydal průvod rybářských týmů i přítomných diváků do chrámu sv. Barbory. Cestou se k průvodu přidávali další a další lidé. Nakonec jich došlo do chrámu několik set. Zde soutěži a jejím protagonistům požehnal arciděkan Jan Uhlíř. Během krátké mše se uskutečnilo i požehnání vodě z rybníku Katlov. Tu do společné broušené sklenice postupně nalévali zástupci všech rybářských týmů včetně českého, který sestavil Tomáš Blažek coby kapitán české reprezentace. Poté se všichni přítomní přesunuli ven, aby přihlíželi vypuštění poštovních holubů směrem na Katlov a následnému rozlosování rybářských soutěžních stanovišť.