Profesor Franz při této příležitosti pohovořil jak o svých uměleckých začátcích a momentech, které jej hned k několika tvůrčím oborům přivedly, tak i o obecnějších otázkách podstaty lidské společnosti a principech jejího fungování. (mč)