„Bitva u Chotusic z roku 1742 má dopad na život v Čáslavi prakticky do dnešních dnů,“ tímto výrokem překvapil starosta muzejního spolku Filip Velímský mnohé posluchače. Po této nebývale kruté bitvě si totiž „mocní“ uvědomili význam Čáslavska, které je křižovatkou cest nejen tuzemských, ale evropských.

Důsledkem bylo založení řady kasáren, jejichž význam si uvědomovala vláda nejen rakousko-uherská, ale později i československá. Založení vojenských budov pod vlivem této bitvy ovlivňovalo a formovalo život v Čáslavi celá století a dopady, kladné i záporné, vidíme dodnes.

Výsledkem byla ztráta Slezska

Bitva u Chotusic proběhla 17. května 1742 a trvala necelé čtyři hodiny. Celkové ztráty na habsburské straně byly přes pět tisíc vojáků a na straně pruské přes čtyři tisíce. Do ztrát jsou započítána i pozdější úmrtí.

Při krvavých bojích pruská armáda, vedená Fridrichem II., porazila habsburská vojska pod vedením Karla Lotrinského. Marie Terezia byla donucena uzavřít s Pruskem mír a země Koruny české přišly o téměř celé Slezsko.

Z přednášky Andrey Jochmanové o herečce, režisérce a pedagožce Lole Skrbkové na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.
OBRAZEM: Čáslavskou herečku Lolu Skrbkovou připomněla přednáška v divadle

Zničeny byly Chotusice, které ustupující habsburští vojáci zapálili. Postižena byla také Čáslav, která musela jako válečnou kontribuci zaplatit Prusům 34 tisíc zlatých.

K letošnímu 280. výročí bitvy u Chotusic, někdy nazývané také u Čáslavi, připravilo výstavu také Městské muzeum Čáslav. Ta bude přístupná až do konce září letošního roku.

Průběh bitvy, kterou trio odborníků představilo prizmatem pruského historika Johanna Gustava Droysena, bylo tou nejlepší připomínkou výročí této události, jakou si mohli spokojení posluchači přát.