Obec zakoupila pozemek v jeho sousedství, který bude v budoucnu určen k výstavbě rodinných domů. „Pod starým komínem by asi nikdo rodinný dům stavět nechtěl, tak jsme se rozhodli komín odstřelit,“ uvedl starosta Močovic Milan Kos.

Komín prý shodí do poloviny března

Samotná demolice staré cihlové výškové stavby by se podle slov střelmistra Zdeňka Šobíška, jenž se v lednu zapsal do podvědomí lidí mistrovským a zcela unikátním odstřelem téměř stometrového komína staré mazutové kotelny v Kutné Hoře, měla uskutečnit do poloviny března.

„Je potřeba akci zkoordinovat s agrotechnickými lhůtami,“ sdělil střelmistr s poukazem na sousedství zatím stále obdělávané orné půdy, na kterou dopadnou trosky stavby, jež bude potřeba rychle odklidit.

Čtyřicet metrů cihel skončí v poli

Oproti unikátnímu odstřelu stometrového kutnohorského kolosu bude pro něj likvidace čtyřicetimetrového komína vlastně banalitou. „Tento komín normálně položíme. Je cihlový, tudíž podobná metoda, jako u kutnohorského betonového by ani využít nešla. Destrukční řez povedeme u země a položíme ho tady do pole,“ ukázal rukou do lánu orné půdy Šobíšek, s tím, že střelmistři navrtají asi polovinu obvodu půdorysu komína, kam umístí trhavinu a ten se vlastní vahou položí na zem.

Zohlednit bude podle střelmistra pouze prasklinu, která se táhne po celé délce výškové stavby. „Pravděpodobně byla způsobena bleskem. Jinak je jeho stav dobrý a bezprostředně neohrožuje lidi, kteří budou akci připravovat,“ doplnil Šobíšek.

Riziko při odstřelu svého padesátého druhého komína zmínil osudový muž komínů na Kutnohorsku s nadsázkou pouze jedno, a tím je prý blízká králíkárna. „Jedinou komplikací je králíkárna v dosahu dopadu, ale její majitel mi přislíbil, že do doby odstřelu králíky buď přestěhuje, nebo je sní,“ usmál se Zdeněk Šobíšek.

Fotogalerii a videozáznamy z odstřelu komína staré mazutové kotelny v Kutné Hoře naleznete zde.