Místo, kde byla významná postava historie města v sedmnáctém století popravena nyní zdobí nový mohutný kříž a čtyři kůly, jako symbol krutého konce jeho života.

„Původně byl na tomto místě kříž, ze kterého se zachovala pouze kaplanka s kalichem. Ta je nyní v městském muzeu,“ uvedl jeden z realizátorů návrhu nového památníku architekt Zdeněk Jirout. O pietní místo se začalo pečovat s úctou, kterou si zasluhuje bohužel až po roce 1989. „Bylo to v hrozném stavu. Jako první se o památník začali starat místní skauti,“ řekl Jirout. Na jaře letošního roku se však po dosud sporadických pokusech zapojilo do zkulturnění místa také vedení města. „Nejdříve bylo potřeba vykácet zanedbanou zeleň. Ze starého památníku zbyla pouze kupa kamení do který byl vsazen nový kříž. Upravila se výsadba a památník se doplnil o čtyři kůly,“ upřesnil architekt Jirout.

Návrh památníku je společným dílem již zmíněného architekta Zdeňka Jirouta a Františka Tesaře. Kované části vytvořila kovářská dílna Horák a syn z Čáslavi.

Součástí akce byla také naučná cesta od kostela Svatého Petra a Pavla na Stinadla. O životě a díle kaplana seznámila přítomné Jana Vaněčková z Klubu rodáků a přátel města Čáslavě.

Matouš Ulický působil jako kněz podobojí víry v Čáslavi na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Ve svých kázáních hlásal myšlenky Jana Husa, současně byl velkým přívržencem Jana Ámose Komenského. Byl obviněn z podněcování selských rebelií na Kouřimsku a Čáslavsku. K činům se nikdy nepřiznal . Nepřijal ani nabídku záchrany života za přestoupení na katolickou víru. Při popravě 11. září 1627 na Stinadlech v Čáslavi mu byla nejdříve useknuta pravá ruka, poté hlava. Jeho tělo bylo rozčtvrceno a nabodnuto na kůly u popraviště.

Prohlédněte si fotogalerii.