Provozovatelem stránek je občanské sdružení Společnost pro životní prostředí, které vzniklo v roce 2003. Redakční radu tvoří Jiří Bělohlávek, Ivan Hartman, Iva Maršíková a Vladimíra Trojánková. Předseda Jiří Bělohlávek poskytl deníku rozhovor.

Proč vlastně stránky vznikly?
Myšlenka na založení internetových stránek, které budou informovat o dění v Kutné Hoře, z hlediska kvality života ve městě, existuje již od doby založení občanského sdružení Společnost pro životní prostředí. Silným impulzem pro naši aktivitu bylo ohlášení stavby elektrotechnického závodu Foxconnu v průmyslové zóně a první zvěsti o tisících zaměstnanců, kteří do města přijdou za prací.

Jaký je váš názor na Foxconn?
Ve chvíli, kdy byl záměr oficiálně oznámen, jsme se zapojili do projednávání otázek ochrany životního prostředí. Podotýkám, že jsme ke stavbě neměli prioritně odmítavý postoj a její realizaci jsme za podmínky, že konkrétním dopadům na životní postředí a obyvatele města bude věnována náležitá pozornost, nebránili. Dokonce generální ředitel Foxconnu pro Českou republiku Jimmy Chang zaslal po setkání se členy našeho sdružení osobní dopis starostovi města, v němž ho informoval o potřebě věnovat otázkám vlivů stavby na kvalitu života ve městě náležitou pozornost. Jako stěžejní tedy vidíme selhání radnice v komunikaci s veřejností. V době, kdy byl Foxconn událostí číslo jedna a lidé o něm běžně hovořili na ulici, se radnice k záměru výstavby prakticky nevyjadřovala. Řada jejích kroků tak bohužel vypadá nepromyšleně. Z toho vyplývá aktuální obava, že představitelé města budou problémy spojené s provozem továrny, například kamionovou dopravu nebo ubytování zaměstnanců, řešit takříkajíc za pochodu. Riziko, že se něco nepovede, je zde veliké.

Na co chcete svými stránkami upozornit?
Již první kauzy, to je výstavba továrny Foxconnu, změna územního plánu pro výstavbu bytů či ubytoven pro zaměstnance Foxconnu a takzvaný Kutnohorský oblouk, naznačují zaměření stránek. Hlavním cílem je podnícení Kutnohoráků a lidí z okolních obcí k diskuzi nad současnými problémy města.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Vezměme si jako příklad Kutnohorský oblouk. Jedná se o výstavbu nové železniční trati z hlavního na městské nádraží a elektrifikace trati. Pravděpodobně neexistuje žádná studie, která by zkoumala potřebu finančně velmi náročného dopravního řešení pro město. Možná, že je to správné řešení, ale nikdo si nemůže být jistý, jestli by se za stejné peníze nepořídilo řešení jiné a pro dopravu na hlavní nádraží účelnější. Jak například tato stavba kladně ovlivní cestování lidí ze sídliště Šipší? Nejspíše vůbec, přitom zde žije nejvíce Kutnohoráků. Jak tato stavba ovlivní dojíždění za prací obyvatel z částí města přilehlých k městskému nádraží? Možná, že to přivítají, možná ale nebudou ochotni vyměnit tuto novou výhodu za pobřeží Vrchlice, kam dnes chodí na vycházky, zbavené stromů, což s elektrifikací trati úzce souvisí. Je potřeba si klást takovéto otázky a vybírat z více možností to nejlepší řešení, nikoli oznamovat veřejnosti hotové přitom však nedomyšlené věci.

Co si od provozu stránek do budoucna slibujete?
Na stránkách nehlásáme pravdu, na níž samozřejmě nemáme patent, ale spíše se ptáme, a tam, kde si myslíme, že je to potřeba, také kritizujeme. Kritika není samoúčelná, domnívám se, že nikdo z nás si v tom nijak nelibuje, ale podívejte se na dnešní Kutnou Horu. Například zde nejsou, kromě jediného, žádná bezpečná dětská hřiště, není zde žádný slušně udržovaný park, přešlapuje se nad dopravními řešením kritických míst… Současný stav je charakterizovatelný pasivitou a chátráním. Za tím vším je ale společný jmenovatel a to je skutečnost, že se zde nepěstuje kritické myšlení, není zde skutečná vize města a názoroví oponenti jsou vnímání spíše jako nepřátelé než jako partneři pro diskusi. Nic si neslibujeme, ale doufáme, že lidé, kteří si, třeba i pomocí našich stránek, vytvoří svůj vlastní názor, se jej nebudou bát prezentovat a prosazovat. Snad k názorové i myšlenkové pestrosti naše aktivity přispějí.

Chcete se věnovat pouze otázkám životního prostředí?
Stránky výhledově nebudou úzce zaměřené jen na otázky životního prostředí. Tento záběr je dnes daný zejména složením redakční rady. Výhledově se však chceme zaměřit i na oblast sociální a kulturní. Malé ryby dnes naleznete takřka všude.