Kolegové popřáli autorce nové učebnice a ocenili její aktivitu mimo náročnou pedagogickou práci se studenty.