Speciální fyzikální centrum, díky němuž mohou učitelé zlepšovat své výklady fyziky, nezahálí ani v době koronavirové epidemie. „Naše měsíční potkávání a společné fyzikální bádání narušil covid, museli jsme je proto přesunout do online prostředí. I tak je účast pedagogů z Kutnohorska hojná, což nás těší. A dál zůstáváme otevření i pro další zájemce,“ uvedla koordinátorka centra Jana Červená ze ZŠ T. G. Masaryka.

Na pravidelných měsíčních setkáních mají učitelé příležitost sdílet zkušenosti s výukou a tipy na to, jak poutavým a nenásilným způsobem probouzet v dětech kladný vztah k fyzice. Například na podzimních setkáních jedna z lektorek, Věra Koudelková z Katedry didaktiky fyziky Univerzity Karlovy, přítomným pedagogům předvedla jednoduché pokusy s magnety a kapalinami.