V květnu letošního roku Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (GFJ) podala žádost do akvizičního fondu Ministerstva kultury České republiky o dotaci na nákup dvou plastik do venkovního parteru Sankturinovského domu, tedy do té části parku U Tří pávů, která je nyní součástí galerie. Vše proběhlo zdárně a v polovině prosince tak mohly být dva nové sbírkové předměty, sochy autorů Jaroslava Koléška a Jiřího Plieštika, osazeny na jejich stálé místo v parku.

close Jiří Plieštik: Ze zášeří (1987). info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in Jiří Plieštik: Ze zášeří (1987).

"Koncept výběru obou soch byl jednoduchý a z pohledu galerie logický. Byla vybrána díla, která symbolicky souvisí realizovaným výstavním programem GFJ. Vůbec první sochařskou výstavou v Galerii Felixe Jeneweina byla výstava Jiřího Plieštika v roce 1997, naopak poslední výstavou soch a plastik před započetím revitalizace byla v roce 2019 výstava Křehké zbraně Jaroslava Koléška," připomněl ředitel GFJ Aleš Rezler.

close Jaroslav Koléšek: Misionář - Jestřáb (2018). info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in Jaroslav Koléšek: Misionář - Jestřáb (2018).

Plastika Ze zášeří (1987) Jiřího Plieštika, archetypální zkratka postavy ženy, se objevila na legendární výstavě Barevná plastika v r.1988 ve Vojanových sadech v Praze. Byla to mimo jiné výstava, kterou se tehdy mladá sochařská generace rozloučila s dosavadním komunistickým konceptem socialistického realismu. V posledním rozsáhlejším výstavním projektu Jaroslava Koléška v roce 2019 v Kutné Hoře participovalo i dílo Misionář - Jestřáb (2018), které je charakteristickým zástupcem Koléškova humanistického konceptu. "Obě nově získaná díla souvisí úzce se sbírkotvornou koncepcí galerie a jsou v relaci s obsahovými a formálními znaky díla Felixe Jeneweina, ať už je to figuralismus Pleštikův nebo morálně humanistické Koléškovo sdělení," dodal Aleš Rezler.