Výstava s názvem Ty děti si pořád hrají připomene zásadní přínos bratří Čapků k rozvoji dětské literatury v období první republiky a zároveň poukazuje na význam inspirace dětským světem v jejich díle. K vidění budou obrazy, kresby, skici, fotografie, dětské knížky v různých jazykových mutacích a Josefovy návrhy potisků textilií. Výstava zahrnuje i dosud nevystavená díla z 20. až 30. let 20. století.

Tvorba bratří Čapků na výstavě nebude prezentována pouze jako příkladná, ale uzavřená kapitola českých kulturních dějin, nýbrž jako živá součást současného kulturního povědomí. Její koncepce se proto zaměřuje nejen na zasvěcené znalce a obdivovatele díla bratří Čapků, ale především na děti a mládež, kterým chce nabídnout jinou než učebnicovou a encyklopedickou cestu k seznámení s dělem bratří Čapků. Výstava bude členěna do několika okruhů a významnou součástí bude interaktivní část expozice, která nabízí volný prostor pro hru nejen dětem, ale i dospělým.

Po dobu trvání výstavy připravilo Lektorské centrum GASK originální doprovodné programy pro návštěvníky napříč generacemi, do nichž se zapojí i školy.

Kurátorkou výstavy je Pavla Pečinková. Organizátory výstavy jsou GASK a obecně prospěšná společnost Terra Cultura. Vystavené exponáty jsou zapůjčeny z fondů Památníku národního písemnictví, památníku Karla Čapka ve Strži, Městské části Praha 10, Oblastní galerie v Liberci, Národního muzea, Galerie umění Karlovy Vary, Národní galerie, Slovenské národní galerie, Retro gallery, Muzea textilu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 8smičky i od soukromých sběratelů.

Výstavu bude možno navštívit až do 12. března 2017.