Příchozí budou moci vystoupat až ke svatobarborským zvonům Michal, Ludvík a Barbora. První dva zmíněné, které pocházejí z přelomu 15. a 16. století, byly po rozsáhlých opravách znovu vráceny do věže v říjnu loňského roku. Po svém usazení zní zase Kutnou Horou spolu s mladší sestrou Barborou od 17. listopadu. Z jižní věže se zároveň návštěvníkům naskytne ze čtyř okének u nejvýše položeného zvonu Barbora nádherný výhled na město Kutná Hora a chrám svaté Barbory.

Trailer k dokumentu Svatobarborští zvoníci | Video: Marek Černý

Trailer k filmu Svatobarborští zvoníci.

"S událostí je spojeno její slavnostní zahájení, které se uskuteční dne 1. dubna od 14 hodin v refektáři GASK. V předpremiéře zde bude promítnut dokument Svatobarborští zvoníci z dílny pana Marka Černého, od 15 a 16 hodin budou následovat komentované prohlídky jižní věže se svatobarborským zvoníkem panem Bohumírem Krejčou," říká Alena Sedláčková z tiskového oddělení GASK. Na celý program je vstup zdarma. Na komentované prohlídky je nutno se rezervovat na www.gask.cz. Projekt vznikl ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora.

Jižní věž bude zpřístupněna každý víkend od 2. dubna do 30. září vždy v lichou hodinu. Vstupenky v hodnotě 70 Kč (plné vstupné) a 50 Kč (snížené vstupné) jsou k zakoupení na pokladně GASK a v Infocentru u chrámu svaté Barbory.

Ve stejný den, tedy 1. dubna, se v GASK zároveň otevře expozice faksimile Kutnohorské iluminace, jejíž originál je uložen v depozitáři galerie. Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Vlašským dvorem se k výstavě váže společná vstupenka Spolu… za Kutnohorskou iluminací. Ta nabídne návštěvníkům vstup do galerijních i muzejních expozic, které se tematicky vztahují ke Kutnohorské iluminaci. Cenově výhodná vstupenka stojí 190 Kč a její platnost je do 31. října.

V Galerii Středočeského kraje, která projekt Spolu… za Kutnohorskou iluminací iniciovala, si budou moci držitelé společné vstupenky od 1. dubna prohlédnout uměleckou kopii Kutnohorské iluminace, která byla vyhotovena barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. Součástí expozice bude nově i dokument o vytvoření této faksimile.

V GASK je uložen i originál iluminace, jehož vzácnost a křehkost však neumožňuje vystavení na dobu delší než dva dny v roce. Galerie plánuje originál iluminace vystavit v Den české státnosti 28. října. Se společnou vstupenkou budou mít návštěvníci možnost si v GASK prohlédnout nejen výstavu Kutnohorské iluminace, ale budou mít přístup i do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem.

Další institucí, která stála u zrodu společné vstupenky, je České muzeum stříbra sídlící na Hrádku, jehož expozice a středověký důl se přímo vztahují k tématu Kutnohorské iluminace. Vstupenka umožní držiteli návštěvu druhého okruhu Cesta stříbra, který přibližuje celý proces středověké těžby, zpracování surového stříbra a zároveň i technologii ražby mincí. Na tento okruh je nutné se předem objednat.