Oba státy tedy velmi důvěrně zná a má možnost z vlastních zkušeností porovnávat systém jejich fungování i mentalitu obou národů. Přivítána byla také Anita Moravec Gard, která přiletěla z USA.

V první, přibližně hodinové, části setkání s těmito dvěma vzácnými hosty si posluchači vyslechli poutavou přednášku o současnosti demokracie nejen v České republice, ale i v dalších státech světa. Generál Petr Pavel pak varoval zvláště před vnitřním nepřítelem, kterého si nosíme přímo v sobě - jsou jimi strach, obavy i nevšímavost nebo lhostejnost. Jako další problém současnosti vidí degradaci morálních zásad a snižování míry etiky v politice, což jsou vlivy, které následně prorůstají celou společností.

Petr Pavel varoval před lidskou vlastností nechat sebou manipulovat, přijímat desinformace a nabízená řešení, která se zdají být jednoduchá. Podotkl, že v době, v níž žijeme, se pohybujeme na hranici možného přerodu demokracie v oligarchii, kdy se nejen v našem státě dostávají k moci a upevňují ji lidé s dostatkem finančních prostředků, jejichž (bohužel ne tak nedosažitelným cílem) je ovládnout zemi i občany.

Připomněl, že stále ještě jsou v zemi svobodné volby, v nichž vítěz neodstraňuje poražené a kdy lidé mohou vyslovit nebo zastávat odlišný názor, aniž by se museli obávat postihu. Nemusí to tak ale být navždy a některé metody politiků se bohužel již nyní vydávají směrem, který by měl budit obavy a pozornost. Bohužel mnoho lidí tomuto problému nevěnuje zatím dostatek pozornosti nebo takové jednání za problém ani nepovažuje.

V diskusi se stočila řeč hlavně na mezinárodní témata. Ačkoliv Petr Pavel na dotaz, zda na zbrojení a armádu investuje více NATO nebo Rusko a která strana má ve světě více základen, odpověděl, že v obou případech je převaha na straně Aliance, zdůraznil, že NATO je aliancí obrannou, zatímco Ruské zájmy se soustředí na expanzi.

Petr Kolář na stejný dotaz z publika mimo jiné porovnal povahu americké a ruské veřejnosti, kde zdůraznil právě touhu rusů po moci a strachu z jejich národa. Podle jeho vyjádření tato mentalita stírá rozdíly mezi pojmy úcta a strach. Proto je podle názorů obou hostů večera obava z možné rozpínavosti Ruska i přes všechny protiargumenty oprávněná.

V závěru večera se uskutečnila také autogramiáda, která návštěvníkům akce přinesla osobní setkání s oběma hosty.