Slavnostního znovuotevření se zúčastní biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál, zástupce norského partnera, zástupci ministerstva financí, obce Grunta, partnerů obnovy a zástupci realizační firmy. Náročná rekonstrukce uzavřela pro veřejnost neorománsko – secesní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě u Kutné Hory na více jak rok. Cílem projektu byla záchrana kostela, který je jednou z největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Umělecky nejzajímavější a nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě před rekonstrukcí:

| Video: Youtube

Hlavním problémem byl havarijní stav památky, kostel byl zásadně staticky narušen. „V rámci obnovy kostela bylo provedeno kompletní statické zajištění základů kostela tryskovou injektáží, kompletní restaurování nástěnných maleb v lodi a presbytáři kostela, restaurování vitráží lodi kostela a restaurování kamenných prvků fasády,“ shrnula Soňa Krejčová z technické správy památek kutnohorské farnosti s tím, že práce na obnově kostela začaly v březnu 2023 a byly ukončeny letos v dubnu.