Celkovou rekonstrukci ulice v úseku od autoškoly až po Gruntu bude provádět Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. „My bychom se v rámci této rekonstrukce připojili a vybudovali chybějící chodníky k novým bytům,“ řekl Josef Viktora.

Městští radní už záměr na vybudování chodníků podél komunikace třetí třídy schválili, k realizaci by mělo dojít v roce 2020. V tomto roce by měl odbor investic zajistit potřebnou dokumentaci a rozpočet akce. „Bylo by škoda se k vybudování chodníků nepřipojit, když už bude kvůli rekonstrukci rozhrabaná silnice,“ doplnil Viktora.