Podvečerní program pro všechny děti z okolí vznikl spoluprací nově založené neformální skupiny Společně pro děti a městys Bílé Podolí. Učitelky základní i mateřské školy, rodiče, přátelé a zástupci obce připravili strašidelnou zábavu.

Školní zahradu obsadili obří pavouci a zahalili ji do svých pavučin. Na návštěvu dorazili duchové, čarodějnice, kostlivci, bílá paní a další zjevení, která se starala o soutěžení a dovádění malých strašidel. Byla potřeba zručnost, obratnost, silný dech, dobrý zrak, ale hlavně odvaha.

Za své snažení byli všichni po zásluze odměněni a pochutnali si tak na očních bulvách nebo různě upravených pavoucích. Nechybělo ani oblíbené opékání špekáčků. Krásnou tečku na závěr zajistili představitelé obce, potemnělou zahradu různobarevně osvěcoval několikaminutový ohňostroj.

Kladné ohlasy a spokojené tváře malých účastníků byly pro organizátory odměnou a zároveň velkou motivací do příprav dalšího společného setkání.