Součástí tábora byla i noční bojovka s pochodem na Sion, kam se děti spolu s doprovodem vedoucích měly dostat s pomocí mapy. Pak byly odměněny za statečnost, všichni si opekli buřty a dokonce tam i přespali.

„Během tábora byl kladen důraz na osvojování první pomoci, topografii, vázání uzlů či správné chování v krizových situacích,“ popsal.

V průběhu týdne poskytli dětem prostory i místní sokolové, některé aktivity tak probíhaly v sokolovně či na fotbalovém hřišti.

Další podobnou akci hasiči plánují na zimu. „Vydáme se s dětmi na hory, respektive do Deštné v Orlických horách na zimní soustředění,“ prozradil Zúber s tím, že děti tu budou učit lyžovat a běžkovat.