Takhle věrohodně vypadal naplánovaný nácvik řešení mimořádné události. Ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory Čáslav a Kutná Hora a jednotkami Sboru dobrovolných hasičů Vrdy a Žleby proběhl nácvik evakuace školy a následné taktické cvičení požárních jednotek na likvidaci požáru. Cvičení se také zúčastnili příslušníci Policie ČR a Městské policie Čáslav, kteří zajistili nástupní plochy a příjezdové trasy ke škole.
A jak to ve škole vypadalo? V 10.38 hodin zástupce ředitele Oldřich Horák ohlásil školním rozhlasem: „Prosím pozor! Učebny v hlavní budově je nutné nyní evakuovat. Prosíme opusťte v klidu školu hlavním vchodem.“


Studenti a učitelé podle požárního plánu postupně opouštěli budovu školy. Zde pak vyčkali dalších pokynů. V 10.45 hodin přijely první jednotky Hasičského záchranného sboru. Zástupce ředitele školy Pavel Procházka ohlásil veliteli zásahu Pavlu Říhovi 280 evakuovaných. Velitel zásahu poté provedl průzkum a na základě vyhodnocených poznatků začali hasiči s likvidací „požáru“ za použití veškeré potřebné techniky. V rámci nácviku evakuace bylo naplánováno i „zapomenutí“ dvou studentů u ohniska požáru (byl použit kouř z vyvíječe dýmu, tzv. filmový kouř). Studenti byli zachráněni pomocí průzkumné skupiny, která jim nasadila vyváděcí masky k dýchacímu přístroji a vyvedla je ven z budovy. Akce skončila úspěšně. Pevně věříme, že vždy zůstaneme pouze u nácviku.