Nevyhovující technický stav nádrže totiž přispíval ke vzniku lokálních povodní. Voda, která nebyla z nádrže dostatečně odváděna, se totiž valila přímo do obce.

„Použijeme peníze z rezervy rady. Investice by měla stát sedm set devadesát čtyři korun,“ uvedl starosta Kutné Hory Ivo Šalátek. Radní tak zareagovali na časté stížnosti obyvatel Poličan a místního osadního výboru. Jejich kritika směřovala na adresu vedení města, které nádrž spravuje, a Zemědělského obchodního družstva Úmonín. Pole, z něhož dešťová voda stékala, totiž navíc zemědělci oseli kukuřicí, která na rozdíl od jiných plodin dokáže na ploše pole zadržet pouze minimum vody. I malé množství srážek tak způsobovalo v obci nepříjemné záplavy. „Voda a bahno se z polí a hasičské nádrže nad obcí valily ve vysoké vrstvě přes nemovitosti a silnici,“ popsal Aleš Brzobohatý, očitý svědek červnové povodně a zároveň jeden z těch, jimž přírodní živel takto způsobil nemalé škody.

Podle vyjádření Jiřího Janála, vedoucího oddělení investic Městského úřadu v Kutné Hoře by práce měly začít již letošní rok. „Nejedná se pouze o odbahnění, ale vyčištění asi tři sta metrů vodotečí podél silnic, propustek pod mostky nebo konstrukční přepracování vypouštění nádrže,“ upřesnil Janál.

Obyvatelé Poličan by si do konce roku mohli oddychnout, bláto už je snad nezaplaví. Smutné je snad jen to, že při rekonstrukci město využívá plány, které mělo k dispozici již před dvěma lety.