Zhruba čtyři sta metrový úsek chodníků stále čeká na svoji kolaudaci. Jeden z místních občanů má dokonce znemožněn přístup do své garáže. „Po provedení opravy silnice a chodníku před mým pozemkem došlo k tomu, že vjezd na pozemek ani do garáže není díky výškovému rozdílu možný," uvedl Pavel Zadražil z Nových Dvorů. Výškový rozdíl silnice oproti původnímu chodníku činí několik desítek centimetrů. „Na pozemek se autem dostanu jen s obtížemi, do garáže nezajedu vůbec," doplnil Zadražil.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických Eduard Mach ale zdůraznil, že Pavlu Zadražilovi byla nabídnuta alternativa. „Navrhli jsme několik řešení, on je však všechny odmítl," uvedl. Úřad městyse si v této záležitosti rovněž nechal vypracovat znalecký posudek znalce v oboru stavebnictví, který provedl Bořivoj Horák. Ten vyvodil závěr, že hlavním problémem je špatně postavená garáž. „Ta garáž je deset let řádně zkolaudovaná. Navíc znalec svůj posudek provedl jen ze silnice, nebyl ani na mém pozemku, ani v garáži," podotkl Zadražil. Navíc má zhotovitelská firma ve smlouvě, že je povinna zkontrolovat technickou část před zahájením stavby, upozornit na vady či nedostatky a později se na ně nesmí odvolávat.

Novodvorský úřad se nedostatky spojené se stavbou snaží řešit. „Panu Zadražilovi bylo už v průběhu stavby nabídnuto řešení snížením podlahy garáže, které by bylo plně hrazeno z rozpočtu městyse. Pan Zadražil však požadoval finanční odškodnění a až po té by byl ochoten umožnit vstup na svůj pozemek," uvedla starostka městyse Vanda Vöröšová. Podle ní je také faktem, že při povolení zřízení sjezdu z garáže na místní komunikaci v roce 2009 byly Pavlu Zadražilovi stanoveny podmínky, které zahrnují mimo jiné vyrovnání výškové nivelety při úpravách silnice. „Možná by to bylo na soudní spor, ale my chceme rychlé vyřešení situace," doplnila starostka. Na posledním veřejném zasedání městyse byla odsouhlasena výstavba zpomalovacího prahu, který by měl výškový rozdíl vyřešit. Vzniknout má na podzim.