„Kostel svatého Jakuba měl zvony, které nebyly osazené. Snaha vrátit je zpátky tu byla už dlouho, realizace se ale podařila až nyní. Finance jsou částečně čerpány z dotací, část financuje Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec,“ uvedla ředitelka organizační složky Radka Krejčí.

V kostele jsou dva zvony – Jakub a Josef, které byly v minulém století z věže spuštěny dolů a byly odstavené na klenbě sakristie. V pátek 19. července byly ale vytaženy zpět nahoru do věže kostela. Před samotným vytažením dostali zájemci z řad veřejnosti možnost si zvony ještě prohlédnout.

Všechny práce na kostele probíhají rukodělně bez použití moderní techniky, tudíž i k vyzvednutí zvonů byl použit vrátek.

Jejich vyzvednutí ale předcházely přípravy, které popsal mistr tesař Petr Růžička: „V horním patře věže jsme museli z trámů vytvořit manipulační lávky, které se opět stavěly s použitím vrátku.“

Dále se pro vyzvednutí zvonů musel vyčistit prostor věže. „Ve věži byla dřevěná patra. Staré konstrukce jsme vyvěsili na stěny a budou se restaurovat. Konstrukce, které byly pozůstatkem oprav ze 70. let minulého století, jsme demontovali a nahradí je konstrukce nové,“ vysvětlil s tím, že způsob obnovy je přísně konzervativní.

Nyní se začne s výrobou nové zvonové stolice, na níž se bude s použitím historických nástrojů pracovat pravděpodobně do konce října. „Konstrukce se pak bude instalovat do věže. Zvony, které jsou nyní zavěšené pod krovem, se spustí, vyčistí a zavěsí se na stolici,“ popsal, jak jsou práce rozvrženy.

Součástí rekonstrukce je ovšem i tvorba nové expozice. „Expozice by měla být dokončena příští rok v květnu. Cílem je prezentovat kostel a jeho historii,“ prozradila ředitelka s tím, že expozice bude umístěna v sakristii kostela. „Chceme oživit tuto zajímavou románskou památku,“ podotkla. K vidění tu bude například faksimile zakládací listiny, což je jedna z nejstarších písemných památek v Česku, nebo olověná schránka, v níž byla nalezena.

Kostel je ale otevřený už nyní a nutno podotknout, že už teď nemá o návštěvníky nouzi. Otevřeno je tu až do konce září každý den od 10 do 16 hodin. „Návštěvníky zde provede průvodce, nyní tu bude možnost vidět tesaře při vytváření zvonové stolice,“ pozvala Radka Krejčí.