Od roku 1973 provozoval lékárnu po dobu 34 let Miroslav Lajkep. A právě on navrhl zbraslavickému starostovi Ondřeji Havlovicovi zřídit malé muzeum. Zastupitelstvo obce akci schválilo a pan bývalý lékárník dodal dobový inventář.

Společně našli vhodný prostor k instalaci inventáře. V pátek 20. července v sedmnáct hodin byla expozice slavnostně otevřena přestřižením pásky.

Místní farář Damián Kristián Vrchovský historické lékárně požehnal. Poté pan Miroslav Lajkep vyprávěl o historii lékáren a životě lékárníků ve Zbraslavicích. Slavnostním přípitkem byla malá slavnost završena.

Přítomní hosté si pak důkladně prohlédli starobylé vybavení lékárny, dobové fotografie a literaturu.

Otevírací doba, kdy si mohou zájemci prohlédnout expozici a pohovořit s panem Lajkepem, bude teprve stanovena.