Města přesně podle litery zákona zvyšují nájmy. Mohou tak učinit jednou ročně až do roku 2010. Nesmí ale překročit zákonem danou hranici. O zvýšení nájemného pro příští rok rozhodli také kutnohorští radní.

„Nájmy v městských bytech jsou zcela v kompetenci rady města,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Václav Vančura k rozhodnutí radních zvýšit podle zákona regulované nájemné. Ve všech orientačně zvolených kategoriích zvolili maximálně možné navýšení, jaké jim povoluje zákon.

„Přesto je regulované nájemné pořád několikanásobně nižší, než nájemné tržní,“ konstatoval místostarosta Kutné Hory. „Pro představu: nájem
v garsonce města vyjde zhruba na tisíc tři sta korun,“ doplnil. A to je přibližně čtyřikrát méně než tržní cena. Přesto, jak ukazuje tabulka, navýšení nepředstavuje natolik drastický zásah do rozpočtů nájemníků. V platnost nový ceník vstoupí s prvním lednem následujícího roku.

Jakou částku nakonec nájemníci skutečně zaplatí, si mohou jednoduše spočítat na kalkulačce umístěné na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.