„Odhadovaná výše investice je 2,2 miliardy korun. Předmětem stavby je kompletní modernizace kolejiště a především vybudování nových nástupišť s plně bezbariérovým přístupem. Díky tomu se zvýší bezpečnost a plynulost železniční dopravy i komfort pro cestující,“ uvedla Radka Pistoriusová ze Správy železnic.

Modernizace kolejí i zabezpečovacího zařízení podle ní navíc umožní následné nasazení evropského systému ETCS. Tím se zvýší rychlost ve staničních kolejích. Aktuálně Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele záměru projektu,“ doplnila Radka Pistoriusová.

Na Kutnohorsku to ale není jediná připravovaná rekonstrukce nádraží. Ve fázi příprav je rovněž rekonstrukce železniční stanice v Čáslavi. Díky ní se cestující zbaví lávky nad kolejemi, po které se musí nyní vydat, když chtějí přestoupit na spoj ve směru na Třemošnici.

„Hlavní náplní této stavby je rekonstrukce železniční stanice Čáslav, během které dojde mimo jiné k výstavbě mimoúrovňově přístupných nástupišť pro cestující a nového podchodu, úpravě kolejového uspořádání a začlenění místního nádraží pod jednotné řízení stanice. Díky tomu se zjednoduší a zkrátí přestup na vlaky ve směru na Třemošnici,“ doplnila mluvčí.

Fotogalerie: Vlakové nádraží v Čáslavi

Maximální rychlost vlaků v obvodu stanice se díky modernizaci zvýší z dnešních 80 až 100 km/h na 120 km/h. Projekt počítá s rekonstrukcí železničního spodku i svršku v celé stanici, s rekonstrukcí dvou železničních mostů a úpravou trolejového vedení.

Správa železnic plánuje v příštích letech opravit celou řadu svých stanic ve Středočeském kraji. Rozsáhlou modernizací by měla projít například železniční stanice v Rakovníku. V současné době pokračují přípravy na získání dokumentace pro územní rozhodnutí a práce by měly začít na jaře roku 2022.

Naproti tomu v Berouně již mají zmodernizované nástupiště, v srpnu byla navíc slavnostně zahájena rekonstrukce nádražních budov. Do dvou let by zde místo těch starých vysloužilých měla stát zcela moderní výpravčí budova. Oprava a modernizace si vyžádá investici ve výši zhruba 288 milionů korun bez DPH.