„Služba bude poskytována ve smyslu pomoci a podpory starším spoluobčanům, kteří žijí sami ve svém domácím prostředí a nemohou využít pomoci rodinných příslušníků. Službu lze chápat jako první pomoc v nouzi,“ vysvětlila Ludmila Vlková z kanceláře starosty s tím, že pomocník bude dostupný také pro občany okolních osad Domahoř, Nesměřice, Dubina a Želivec.

Hodinového pomocníka si senioři a zdravotně postižení objednají telefonicky. Sdělí, s čím potřebují pomoci, a kvalifikovaný pracovník vyslaný městským úřadem k nim dorazí ve všední dny mezi 15. a 20. hodinou. Zákazníci budou muset prokázat svou totožnost a v případě první návštěvy podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se vstupem pomocníka do své domácnosti.

Pomocník si vždy přiveze nářadí i materiál. Pomůže s drobnějšími opravami, na které lidé sami nestačí a které je potřeba rychle vyřešit. Například vyčistí ucpaný odpad, opraví kapající kohoutek či vymění prasklou žárovku. Pokud bude závada vyžadovat odborníka, předá pomocník zákazníkovi kontakt na spolupracující firmu, která bude k danému problému kompetentní.

Hodinový pomocník vždy seznámí zákazníka s cenou materiálu, který je nutno použít k provedení opravy. Tuto částku budou lidé hradit v plné výši.

Za práci hodinového pomocníka bude účtováno symbolických dvacet korun za každou započatou hodinu. Lidé nebudou službu hradit na místě, platby buď pošlou bezhotovostně na bankovní účet města nebo je uhradí na pokladně technických služeb a městského úřadu.

Nejde o první službu, která má ve Zruči nad Sázavou usnadnit život seniorům a zdravotně postiženým. Funguje zde například i senior taxi, které oslaví v pátek již čtvrté výročí svého fungování. Senioři jej využívají, aby se dopravili k lékaři, na nákup nebo na úřady. Jízdné platí jednotné bez ohledu na ujetou vzdálenost, a sice dvacet korun.