Hlavním důvodem nominace bylo to, že nález důlního větracího stroje vedení Kutné Hory považuje za významný v souvislosti s historií města. „Máme se čím chlubit,“ doplnila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová.

Větrací stroj našli v kutnohorském podzemí během prací na důlním díle Bylanka 4 členové Hornického spolku Barbora a České speleologické společnosti, ZO 5-05 Trias. Větrák se nachází v běžně zatopené části dolu pod úrovní štoly, tedy pod úrovní, z níž voda z dolu samovolně vytéká.