Ani slovo se zde ale nepíše o rozhodnutí Stavebního úřadu v Kutné Hoře, který majitelce nařídil do konce února provést takové stavební úpravy, které by staticky zajistily a zpevnily dům tak, aby neohrožoval kolemjdoucí a také okolní domy. Jestli to majitelka má v plánu stihnout, je otázka.

Zábor chodníku, na kterém stojí lešení a který Kollárovu ulici hyzdí od podzimu loňského roku, byl totiž prodloužen do konce dubna. Stavební úřad v Kutné Hoře se k situaci vyjádřit nechtěl, Lucii Češpivovou se na oficiálně uvedeném telefonním čísle nepodařilo zastihnout.

„Nemohu se k situace podle stavebního zákona vyjadřovat, neboť nejste účastníkem řízení,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Rostislav Jukl.

Za zábor, který statik předepsal deset metrů na jednu stranu ulice a deset metrů na druhou, majitelka podle Andrey Bodišové z Technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora platí 70 korun za metr čtvereční za den.

„My v této chvíli musíme počkat do konce února, jestli majitelka Černého koně splní podmínky nařízené stavebním úřadem,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvie Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) s tím, že po tomto datu je vedení města připraveno jednat.