„Delší dobu jsme se potýkali s nevyhovujícími prostory pro poskytování služeb pro seniory a lidi se zdravotním handicapem. Proto jsme přijali nabídku sester Voršilek na koupi staré školní budovy v ulici Jiřího z Poděbrad, kterou do roku 2008 využívalo Církevní gymnázium. Opuštěný památkový objekt se podařilo zrekonstruovat díky dotaci ze Strukturálních fondů EU z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl ředitel kutnohorské charity Robert Otruba.

Rekonstrukce budovy je podle něj velmi zdařilá. Během ní se dokonce podařilo odkrýt historické konstrukce, které byly citlivě restaurovány a zachovány jako součást budovy.

„Díky větším prostorům máme sociální služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné pod jednou střechou, a to nám umožňuje přijmout více nových klientů a zkvalitnit a rozvíjet jednotlivé služby,“ ocenila vedoucí centra Markéta Machanová a doplnila, že centrum vyhledávají lidé s postižením a trvalou nemocí, ale i zdraví senioři, kteří se cítí osamělí. Využívají služeb sociální aktivizace a terapeutických dílen.

Aktivizační programy navštěvují lidé, kteří nechtějí sedět doma, ale naopak aktivně žít. Pravidelně se setkávají, vzdělávají se, jezdí na výlety nebo vyrábí krásné předměty v tvořivých dílnách. Těch je v novém centru hned několik například šicí a výtvarná dílna, keramická dílna, cvičná kuchyň s jídelnou nebo dřevodílna. Do všech bude možné nahlédnout během dnů otevřených dveří.

Neméně důležitou službou je služba sociální rehabilitace, kterou navštěvují lidé s různým postižením nebo zdravotním omezením, které jim snižuje kvalitu života a omezuje je v určitých činnostech například v možnosti chodit do práce. Zejména osoby s chronickým duševním onemocněním mají pracovní uplatnění velmi ztížené, zaměstnavatelé se je bojí zaměstnat i na částečný úvazek. Neustálé opakování a nácvik různých pracovních činností a rozvíjení jemné motoriky v dílnách zajistilo dlouhodobou práci v úklidu několika klientům. Další pracovní místa na dohodu bychom rádi zajistili zprovozněním občerstvení pro turisty a veřejných toalet. Na spuštění projektu, který pomůže integrovat zdravotně handicapované občany do pracovního procesu, hledáme finanční zdroje.

Historie budovy je spjata s dějinami kutnohorského konventu řádu sv. Vořšily, která se začíná psát začátkem 18. století. Školní budova byla původně barokní jednopatrový objekt. Z kapacitních důvodů se postupně rozrůstala o další dvě patra. Budova sloužila jako cvičná obecná škola, kde získávaly praxi žákyně učitelského ústavu. Později za první republiky se začaly rozvíjet i sociální služby a spolupráce s Československým červeným Křížem. S nacistickou okupací se existence učitelského ústavu uzavírá. Po válce se sice život vrátil do normálních kolejí, ale rok 1948 se stal Voršílskému klášteru osudným a škola byla uzavřena. Čtyři desetiletí sedal na památku voršilské školy prach. Až na začátku devadesátých let dvacátého století získává řád sv. Voršily budovy kláštera a s ním i bývalou cvičnou školu v restitucích zpět do svého vlastnictví. V těchto letech zde zahájilo svoji činnost Církevní gymnázium. Postupně se přestěhovalo do hlavní klášterní budovy a objekt osiřel.

Křesťanské hodnoty spolu s pomocí lidem v nouzi, uznáním jedinečnosti a důstojnosti každého člověka jsou hlavním posláním kutnohorské charity. Centrum Přístav Oblastní charity Kutná Hora rekonstrukcí navazuje, rozšiřuje a obohacuje třísetletou tradici voršilského školství o nový rozměr poskytování sociálních služeb.