Průvodce seznámil návštěvníky s historií sklárny, jejich dřívějšími majiteli. Prohlídka začala na nádvoří, pokračovala přes generátor plynu ke sklářské peci.

Zdeněk Kunc předvedl vyfoukání půllitru a celý postup práce pro diváky komentoval a odpovídal na otázky z publika. Následovala návštěva brusírny a malování na sklo.

Program doprovázely stánky s upomínkovými předměty. V prodejně skla si hosté mohli prohlédnout spoustu skleněných předmětů a také nakoupit.