Kolín

Město nasadilo velmi vysoké parkovné v centru 40 Kč na hodinu. Ze začátku to na vytlačení aut z náměstí fungovalo velmi efektivně, ale postupem času se náměstí opět zaplnilo.
Parkovací automaty jsou prakticky po celém centru a jejich počet se má dále rozšiřovat. V centru jsou také zóny pro držitele parkovacích karet, na nichž se místo většinou bez problému najde. Město počítá s vybudováním odstavného parkoviště poblíž křižovatky Modrý bod a parkovacího domu v areálu bývalého pivovaru. Obecně lze říct, že parkování v Kolíně je problém, pouze pokud se člověku nechce platit.

Mladá Boleslav

Ve městě funguje parkovací systém, který zajišťuje soukromá firma.
Historické jádro města bylo rozděleno na tři zóny. Modrá oblast je pro obyvatele v místě a pro místní podnikatele. Ti musí mít předplacenou rezidentní kartu. Obyvatelé s trvalým bydlištěm platí za rok tisíc korun, podnikatelé deset tisíc. Ke krátkodobému stání je ve městě určena oranžová zóna. Cena je zde od 10 korun za půl hodiny a 20 korun za každou další hodinu. Třetí zóna je žlutá pro dlouhodobé jednodenní stání. Zde se platí deset korun na celý den. O víkendu je parkování v centru Mladé Boleslavi zcela zdarma.

Praha

Již od minulého roku začaly jednotlivé městské části zavádět systém zónového parkování. Vytvořeny byly oblasti pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé parkování, označené jednotnou barevnou symbolikou.

Doba parkování je časově omezena na dvě hodiny u krátkodobého, do šesti hodin u střednědobého a bez omezení u stání rezidentů a abonentů. Stání pro dlouhodobé parkování však kapacitně vůbec neodpovídají potřebám občanů. Dalším problémem je skutečnost, že městské části k systému přistupují postupně, což znevýhodňuje oblasti na hranici městských částí.

Beroun

Město má deset placených parkovišť, které celkem mají 824 parkovacích míst.
Nejnovější parkoviště přibylo v červnu v bývalých kasárnách. Radnice výstavbu dalšího parkoviště neplánuje, neboť, jedno ze současných, bývá obsazeno pouze z deseti procent při možných 190 parkovacích místech. Poplatky jsou v ceně od 4 - 20 korun za hodinu. Mnohá jsou však stále beznadějně přeplněná. Řidiči kličkují a hledají místa alespoň na sídlištích. Nejlepší šance k zaparkování ve městě je kolem sedmé hodiny ranní. Potom až po sedmnácté hodině, když se už parkovné neplatí a navíc lidé z Berouna odjíždějí.

Úředníci města na vhodný parkovací systém zatím nepřišli. (zde)

Co si o parkování v Kutné Hoře myslí její občané. (zde)