Čemu konkrétně bude věnován on-line seminář ve středu 18. listopadu? Kde a v kolik se na něj mohou lidé připojit?
Seminář je součástí třídílného cyklu Rodiče, děti a technologie. První dva semináře již proběhly. Týkaly se bezpečí na internetu a smysluplného využití digitálních technologií ve volném čase dětí, třetí seminář je zaměřený na efektivní využití technologií v době distanční výuky. Mám velkou radost, že se nám podařilo jako lektora získat Václava Fialu, učitele přírodopisu a chemie ze ZŠ Brigádníků v Praze, držitele ceny pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic 2020. Letošní ročník byl specifický tím, že nominovaní učitelé museli ukázat, že umí učit také on-line. Na seminář je potřeba se předem přihlásit, odkaz pro přihlášení zájemci najdou na facebookové stránce Eduzměna Kutnohorsko. Začátek semináře je v 16 hodin.

V čem je podle vás největší úskalí distanční výuky?
Ve chvíli, kdy se vzdělávání přesune do on-line prostředí a do domácností, je to náročné pro všechny zúčastněné, tj. děti, rodiče, ale i jejich učitele. Na jaře jsme do distanční výuky spadli rovnýma nohama všichni, a způsob, jakým ji školy uchopily, se velmi lišil. V dubnu jsme prováděli dotazníkové šetření mezi rodiči, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že jen asi třetina dětí měla krátce po přechodu na distanční vzdělávání možnost spojit se se svými spolužáky a učiteli on - line, a že by tuto možnost děti i jejich rodiče uvítali.

Liší se současná situace od té, kterou jsme zažívali na jaře?
Teď na podzim je patrné, že školy jsou na distanční výuku mnohem lépe připravené. Výuka na každé škole zpravidla probíhá přes jednotnou platformu, školy upravily rozvrhy tak, aby bylo vyvážené množství on-line hodin a samostatné práce žáků. Protože pracujeme s rodiči, dostávají se k nám příklady z různých škol. Jejich společným jmenovatelem je komunikace, kterou považujeme za klíčovou. V běžném školním roce se rodič dostane do školy jen v rámci třídní schůzky nebo pokud řeší nějaký problém. V době krize běžné třídní schůzky nestačí, rodiče mají potřebu komunikovat mnohem víc. Je potřeba se rodičů ptát, co jim vyhovuje, na co v průběhu distanční výuky naráží, jestli mohou skloubit vlastní práci s podporou dětí při domácím učení a s čím by potřebovali pomoci. Věřím, že je oboustranně prospěšné si tyto věci vyříkat, ale ne všude to je zvykem.

Co je podle vás v tomto ohledu nejdůležitější?
Velmi důležité je myslet na skupinu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nenechat je z distančního vzdělávání vypadnout. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i jejich rodinám je třeba poskytnout podporu šitou na míru a zvážit i individuální práci s těmito dětmi přímo ve škole. Pro všechny děti bez rozdílu je velkou výzvou chybějící sociální kontakt. Škola jim může pomoci právě tím, že nabídne on-line setkání, například ve formě komunitního kruhu, třídnické hodiny apod.

Jak nejlépe si mají rodiče zachovat zdravý rozum, když mají doma dvě, tři školní děti?
To je velmi individuální. Obecně je dobré nastavit si určitý režim, který nám pomůže lépe plnit stanovené úkoly, zvládnout běžné činnosti a nezapomenout na odpočinek a pobyt venku. Pro mě osobně je hodně důležité, aby se čas strávený s dětmi nezúžil jen na vypracovávání úkolů do školy. Chci, aby děti byly každý den venku a měly prostor pro své vlastní aktivity. Pro rodiče, kteří řeší otázky spojené s distanční výukou, jsme připravili několik rad a tipů. Zdůrazňují již zmiňovanou důležitost komunikace se školou i s dětmi samotnými, poskytují informace o užitečných nástrojích a aplikacích pro procvičování učiva i radí rodičům, kam se obrátit o pomoc v případě problematické situace.

Jak jste se vlastně k problematice vzdělávání dostala?
Oblast vzdělávání mě zajímala odjakživa. Působila jsem v několika neziskových organizacích na pozici lektorky a koordinátorky vzdělávacích projektů. V současné chvíli pracuji pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání Kutnohorsko, kde mám na starosti další vzdělávání pedagogů. Se vstupem nadačního fondu Eduzměna do regionu jsem součástí pracovní skupiny rodiče a veřejnost, kde se snažíme zvyšovat informovanost rodičů o vzdělávání a podpořit partnerský dialog mezi rodinou a školou. Mám tři syny, kteří jsou pro moji práci tou největší motivací.