Nezávisle na tom však probíhal jiný monitoring, který 25 lidem z ochranného pásma zprostředkovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pro ně je zpracovával pro změnu Zdravotní Ústav z Ústí nad Labem. Oficiálně však výsledky dosud zveřejněné nebyly. To by se ale mělo stát v pořadí již na třetí debatě malínských občanů se zástupci města, ŘSD, Strabagu, Krajské hygienické stanice a Odboru životního prostředí. Debata se uskuteční v malínské sokolovně 13. prosince od 17 hodin. Jaké ale výsledky budou, zůstává zatím záhadou.

Komentovat je nechtěla ani Eva Rychlíková, která výzkum zpracovávala. „Zpracovávali jsme je primárně pro Strabag, zprávu musejí podat oni,“ uvedla za Zdravotní ústav Ústí nad Labem. ŘSD už ale dříve uvedlo, že výsledky přímo občanům, ale předá je Krajské hygienické stanici.